V nasledovnej galérii sa dokumentuje priebeh a výsledky našich doterajších projektov.

Čierny materiál - Oceľ