Kobes s.r.o.

Konatelia: Radoslav Kobes, Stanislav Kobes

Hlavná kancelária spoločnosti Kobes s.r.o.:

G.Švéniho 2671/3D (2.poschodie)

971 01 Prievidza

 

Slovensko

 

Sídlo a testovacie priestory spoločnosti Kobes s.r.o.:

Na Záhumní 428/10

972 46 Čereňany

Slovensko 

 

Web:       www.kobes.sk

Email:       office@kobes.sk

IČO:             50738909

DIČ:         2120449496

IČ DPH: SK2120449496


Disclaimer

 

Právne informácie

 

Naše internetové stránky sme zostavili čo najstarostlivejšie. Napriek tomu nemôžeme zaručiť, že sú všetky údaje správne a úplné. Informácie ponúkané na našich webových stránkach je treba chápať výlučne ako všeobecné informácie o firme Kobes s.r.o.

Za sprostredkované či bezprostredné chyby či škody plynúce z použitia týchto informácií nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Informácie na týchto internetových stránkách podliehajú stálemu prepracovávaniu a budú menené bez predchádzajúceho oznámenia. Nejaké ručenie z toho tu ani nevyplýva.

 

Informácie o ochrane osobných údajov

 

Pre sťahovanie údajov alebo pri požiadavke na informácie je nutné, aby ste nám poskytli požadované osobné údaje. Kobes s.r.o.  tieto údaje ukladá, aby mohla Vašu otázku spracovať a zaslať Vám informácie o službách. Kobes s.r.o. použije tieto údaje dôverným spôsobom a tretím osobám ich sprístupní len do tej miery, do akej to pre vyššie uvedené dôvody bude bezpodmienečne potrebné.