Radoslav Kobes & Stanislav Kobes

Konatelia spoločnosti

 • sú mechanici strojov a zariadení s ukončenou strednou odbornou školou polytechnickou v Prievidzi.
 • sú certifikovanými zváračmi TIG(WIG) a MIG/MAG
 • majú niekoľkoročné skúsenosti s potrubnými zariadeniami ich konštrukciou a technickou dokumentáciou.
 • majú vysokú kompetenciu ohľadne samostatného vykonávania prác v zahraničí.
 • sú zodpovední za nábor pracovníkov a ich výcvik.

  Radoslav Kobes
 • Tel. č.: +421 905 407 528 
 • E-mail: r.kobes@kobes.sk
 • E-mail: office@kobes.sk
  Stanislav Kobes
 • Tel. č.: +421 917 278 084 
 • E-mail: s.kobes@kobes.sk
 • E-mail: office@kobes.sk

      


Ramin Golbang

Manažér firmy - Marketing a predaj

 • má priamu skúsenosť s riadením firmy a organizovaním projektov. Je kompetentný riadiť projekty a zabezpečovať stretnutia so zákazníkmi.
 • zodpovedný za trh nemecky hovoriacich krajín. Kontaktujte ho ohľadne ponúk pre Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko.
 • Tel. č.:: +43 1 399 73 27
 • E-mail: r.golbang@kobes.sk
 • E-mail: office@kobes.sk

Miroslav Kobes

Manažér firmy - Nábor a predaj

 • je mechanik strojov a zariadení s ukončenou strednou odbornou školou technickou v Novákoch.
 • je certifikovaný zvárač TIG(WIG) a MIG/MAG
 • má viac ako 15 ročné skúsenosti v oblasti strojárskeho priemyslu a taktiež priameho výkonu projektov v Nemecku.
 • Je kompetentný riadiť projekty a zabezpečovať stretnutia so zákazníkmi a subdodávateľmi.
 • Tel. č.:: +421 951 508 180
 • E-mail: m.kobes@kobes.sk
 • E-mail: office@kobes.sk

Ing. Paulína Losová
Vedúca administratívneho oddelenia
 •  zodpovedná za správnosť faktúr, zmlúv a iných dokumentov
 • tvorba databázy nových pracovníkov
 • Tel.č.: +421 904 551 999
 • E-mail: p.losova@kobes.sk
 • E-mail: faktura@kobes.sk

Ing. Lucia Letavajová

Vedúca marketingového oddelenia

 • zodpovedná za riadenie stránky, reklám a príspevkov spoločnosti.
 • tvorba databázy nových pracovníkov
 • E-mail: office@kobes.sk