Pre záujemcov o prácu

Poprosíme Vás o zaslanie pracovných dokumentov ako sú: životopis, certifikáty, živnostenský list a fotografií Vašej práce.

 

Zasielajte akékoľvek dokumenty súvisiace s prácou. Pomôžete nám tým pri výbere vhodnej práce pre Vás.