VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Zadávateľ zákazky: Kobes s.r.o.

Názov zákazky: Súbor výrobných zariadení- Kobes s.r.o.

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je nákup  výrobných zariadení podľa požadovanej technickej špecifikácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na https://www.voarchiv.eu/files/420-5db215eda7/ .

 

Lehota na predkladanie ponúk: do 15.07.2021, 10:00 hod.


Download
Vyhodnotenie projektu
V prílohe je k nahliadnutiu zápisnica k vyhodnoteniu verejného obstarávania.
Záznam z vyhodnotenia ponúk.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB