Radoslav Kobes & Stanislav Kobes

Konatelia spoločnosti

 • sú mechanici strojov a zariadení s ukončenou strednou odbornou školou polytechnickou v Prievidzi
 • sú certifikovanými zváračmi TIG(WIG) a MIG/MAG
 • sú certifikovaní ako vyšší zvárací personál a to ako inštruktor zvárania a medzinárodný zváračský technológ (IWT)
 • komunikujú v nemeckom a anglickom jazyku
 • majú niekoľkoročné skúsenosti s potrubnými zariadeniami ich konštrukciou a technickou dokumentáciou
 • majú vysokú kompetenciu ohľadne samostatného vykonávania prác v zahraničí
 • sú zodpovední za nábor pracovníkov a ich výcvik

  Radoslav Kobes
 • Tel. č.: +421 905 407 528 
 • E-mail: r.kobes@kobes.sk
 • E-mail: office@kobes.sk
  Stanislav Kobes
 • Tel. č.: +421 917 278 084 
 • E-mail: s.kobes@kobes.sk
 • E-mail: office@kobes.sk

      


Ramin Golbang

Manažér firmy - Marketing a predaj

 • má priamu skúsenosť s riadením firmy a organizovaním projektov. Je kompetentný riadiť projekty a zabezpečovať stretnutia so zákazníkmi.
 • zodpovedný za trh nemecky hovoriacich krajín. Kontaktujte ho ohľadne ponúk pre Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko.
 • Tel. č.:: +43 1 399 73 27
 • E-mail: r.golbang@kobes.sk
 • E-mail: office@kobes.sk

Miroslav Kobes

Manažér firmy - Nábor a predaj

 • je mechanik strojov a zariadení s ukončenou strednou odbornou školou technickou v Novákoch.
 • je certifikovaný zvárač TIG(WIG) a MIG/MAG
 • má viac ako 15 ročné skúsenosti v oblasti strojárskeho priemyslu a taktiež priameho výkonu projektov v Nemecku.
 • Je kompetentný riadiť projekty a zabezpečovať stretnutia so zákazníkmi a subdodávateľmi.
 • Tel. č.:: +421 951 508 180
 • E-mail: m.kobes@kobes.sk
 • E-mail: office@kobes.sk

Ing. Paulína Losová
Vedúca administratívneho oddelenia
 • zodpovedná za správnosť faktúr, zmlúv a iných dokumentov
 • príprava dokumentácie na DPH hlásenia
 • kalkulácia projektov
 • komunikácia s dodávateľmi
 • Tel.č.: +421 904 551 999
 • E-mail: p.losova@kobes.sk
 • E-mail: faktura@kobes.sk


Ing. Alžbeta Tínesová
Asistentka administratívneho oddelenia
 • zodpovedná za správnosť faktúr, zmlúv a iných dokumentov
 • príprava dokumentácie na DPH hlásenia
 • kalkulácie projektov
 • komunikácia s dodávateľmi
 • Tel.č.: +421 904 551 999
 • E-mail: a.tinesova@kobes.sk
 • E-mail: faktura@kobes.sk

Ing. Lucia Letavajová

Vedúca marketingového oddelenia

 • zodpovedná za riadenie stránky, reklám a príspevkov spoločnosti.
 • tvorba databázy nových pracovníkov
 • E-mail: office@kobes.sk

 Google Maps content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional) to agree to the Google Maps cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Google Maps privacy policy.
Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.